سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
گفتگو با دانشمند در زباله دان، از گفتگوی با نادانان بر پشتیهای زربفات بهتر است . [امام کاظم علیه السلام]